۱۰۰۹۵
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳
تعداد بازدید : ۳۹
با رعایت مفاد قانون مالیات‏‌های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق هستند.

با رعایت مفاد قانون مالیات‏‌های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق هستند.

به گزارش فراتیتر، براساس بخشنامه ابلاغی سید محمد هادی سبحانیان، شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال، است.

طبق بخشنامه مذکور، شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است در صورتی امکان‏پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد.

همچنین در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، باید مراتب را کتباً به وی اعلام نماید. حقوق بگیر می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف مالیاتی در خواست رسیدگی نماید.

منبع: مهر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: