۱۰۲۷۶
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۱
تعداد بازدید : ۴۲
سیاسی خارجی

تازه ها

نظرسنجی از ۱۷ سپتامبرآغاز و تا ۲۷ اکتبر با جامعه آماری ۲۴۰۶ نفر به اتمام رسید که نتایج آن ۲۴ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده است.
نظرسنجی از ۱۷ سپتامبرآغاز و تا ۲۷ اکتبر با جامعه آماری ۲۴۰۶ نفر به اتمام رسید که نتایج آن ۲۴ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده است.
 
به گزارش فراتیتر، نظرسنجی شبکه عرب‌بارومتر در تونس، پیش و پس از عملیات طوفان‌الاقصی نشان‌گر تغییر شدید دیدگاه این جامعه عربی نسبت به حامیان و دشمنان رژیم اسرائیل است.
 
این نظرسنجی از ۱۷ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر با جامعه آماری ۲۴۰۶ نفر انجام شد و نتایج آن ۲۴ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده است. وضعیت این تغییرات بدین شرح بوده است.
 
درباره دیدگاه جامعه تونس به آمریکا
 
 محبوبیت آمریکا، از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد

 مطلوبیت روابط اقتصادی، از ۵۶ درصد به ۳۴ درصد

 محبوبیت بایدن از ۲۹ درصد به ۶ درصد

 حمایت از سیاست آمریکا در خاورمیانه، از ۱۹ درصد به ۱۲ درصد
 
درباره موافقت جامعه تونس با سیاست خارجی قدرت‌های منطقه
 
 عربستان، از ۵۵ درصد به ۴۰ درصد

 ترکیه، از ۵۴ درصد به ۴۷ درصد

 ایران، از ۲۹ درصد به ۴۱ درصد
و درباره بحران فلسطین
 
 حمایت از عادی‌سازی تونس با اسرائیل، از ۱۲ درصد به ۱ درصد

 حمایت از راه‌حل دوکشوری، از ۶۶ درصد به ۵۰ درصد

 حمایت از راه‌حل کشور واحد، از ۱۸ درصد به ۷ درصد

 حمایت از راه‌حل مبارزه مسلحانه، از ۶ درصد به ۳۶ درصد
 
 اینکه با وجود بحران‌های اقتصادی، تمایل مردم تونس به رابطه اقتصادی با آمریکا و هم‌چنین تمایل به عادی‌سازی با اسرائیل کاهش یافته، نشان می‌دهد مسأله فلسطین برای این جامعه عربی، یک مسأله حیاتی است و اسرائیل با راهکارهای نظامی نمی‌تواند آن را محو نموده و به صلح با دولت‌های عربی دست یابد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: