۱۰۳۱۲
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۵
تعداد بازدید : ۴۷
مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال1402کاهش12درصدی را نشان میدهد و معادل26درصد از منابع بودجه عمومی است.

طی هفت ماهه نخست سال حدود ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان از محل واگذاری نفت و میعانات محقق شده است.

به گزارش فراتیتر، طی هفت ماهه نخست سال حدود195 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری نفت و معیانات محقق شده است.

واگذاری داراییهای سرمایه ای مشتمل بر منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل ازفروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول وسایرمنابع است که در لایحه بودجه سال1403معادل644هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال1402کاهش12درصدی را نشان میدهد و معادل26درصد از منابع بودجه عمومی است.

درجدول زیر ردیفهای واگذاری داراییهای سرمایه ای ارائه شده است.

بر این اساس طی هفت ماهه نخست سال حدود 195 هزارمیلیارد تومان از محل صادرات نفت، گاز  و فروش داخلی میعانات گازی  محقق شده است. رقم مندرج در بودجه سال جاری  603 همت بوده که پیش بینی میشود تا پایان سال 437 همت از این محل محقق شود.

بودجه ایران ,

منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: