۲۹۲۷
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰
تعداد بازدید : ۲۵۵
اجتماعی بهداشت

اخبار ویژه

پژوهشکده آمار تهران با مطالعات ساعات کاری ادارت در تهران پیشنهاد داده است از آن جایی که فراوانی ادارات در منطقه ۶، ۳،۱۱ بیشتر است، لازم است که در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا، ساعات کاری این ادرات یکسان نباشد.

به گزارش فراتیتر، پژوهشگاه آمار با انتشار اطلاعات یک مطالعه که در مورد بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع کرونا انجام شده، نتایح این مطالعه را منتشر کرده است.


در مورد ضرورت این تحقق آمده است که با توجه به اینکه درصد بسیاری از جامعه را کارکنان اداره‌های دولتی تشکیل می‌دهند و اکثر این افراد،  معمولا در ساعات مشخص و یکسانی در رفت و آمد به محل کار خود هستند، این مسئله می‌تواند باعث افزایش ترافیک و همچنین باعث افزایش حجم وسایط نقلیه عمومی در ساعات معینی از روز شود که همین امر در نهایت موجب تجمع افراد در یک ساعت و مکان و در نهایت شیوع بیشتر کرونا ویروس به یکدیگر می‌شود.


دراین مطالعه آمده است، در چنین شرایطی باید دنبال راه حل مناسب بود که تا حد امکان هم خدمات ارائه شود و هم  تعداد افراد مبتلا به این بیماری افزایش پیدا نکند که در همین راستا پژوهشگاه آمار ایران بنا به وظایف خود با تشکیل کمیته "پژوهشگران و مشاوران علوم داده" به مطالعه و بررسی طرح شناور کردن ساعات کاری ادارات دولتی  شهر تهران با استفاده  از خوشه بندی کرده که اطلاعات مربوط به ادارات دولتی به تفکیک محل، تعداد کارکنان  و وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به اداره به صورت آزاد گردآوری شده است.

در این روش در ابتدا با طراحی یک نرم افزار و استفاده از  اطلاعات "گوگل مپ"  داده های مربوط به حجم ترافیک تهران در بازه زمانی ۵:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح و از ۱۳:۳۰ تا ۱۸ احصا شد و درادامه خوشه بندی ادارات و سازمانها براساس منطقه شهری، تعداد کارمندان و ترافیک نزدیکترین بزرگراه یا خیابان به  اداره مورد بررسی قرار گرفت که بررسی ها نشان داد مناطق ۶، ۱۱ و 3 دارای بیشترین ادارات و مناطق ۲۰ تا ۲۲ کمترین ادارت دولتی را دارند که  ادارت شهر تهران بر اساس نوع منطقه و تعدادکارکنان به شش خوشه تقسیم شدند.

براساس نتیجه احصا شده محققان پژوهشگاه به این نتبجه رسیدند از آنجایی که منطقه ۶ تهران، بیشترین کارکنان و فراوانی ادارات را دارد و همچنین فراوانی ادارات در مناطق ۱۱،۳ و ۷ بیشتر از سایر مناطق تهران است و این مناطق نسبت به سایر مناطق حساس تر هستند به همین دلیل باید طرح ترافیک لغو شود اما از آنجایی که اجرای این پیشنهاد در بلندمدت تاثیر بدی بر هوای تهران دارد،  بهتر است اداراتی که دراین مناطق هستند ساعات کاری یکسان با یکدیگر نداشته باشند؛ چراکه بررسی حجم ترافیک این مناطق نیز نشان داد که معمولا مسیرهای رفت و آمد کارکنان این ادارت در ساعات کاری یکسان است.

به گزارش ایسنا، در پایان محققان مرکز آمار با دسته بندی مشاغل پیشنهاد دادند که ساعات کاری یکسان در ادارت مشابه وجود نداشته باشد.

منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

مرگ که فقط مال همسایه نیست!