۵۶۹۹
يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴
تعداد بازدید : ۴۱۰
اقتصادی ایران

تیتر یک خبر چرخشی

مرور عملکرد فولادسازان در پنج ماهه ابتدایی امسال در بورس کالا نشان می دهد که با عرضه یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۲۹ تن شمش فولادی بالغ بر ۵۱.۱ درصد تقاضا پاسخ داده شد.

به گزارش فراتیتر، میزان تقاضای ثبت در دوره یاد شده دو میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۶۶ تن بود که ۴۸.۹ درصد آن بدون پاسخ ماند.

حجم معامله انجام شده از میزان عرضه هم ، رقم یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۲۸ تن را نشان می دهد و مانده آن هم به دلیل تصمیم سیاست گذار تایید نشد.

ضمن اینکه براساس اعلام انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در پنج ماهه نخست امسال ۱۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن شمش فولادی ( بلوم و بیلت - اسلب) تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

فروردین ۹۹ و پاسخگویی به ۵۰ درصد تقاضا 

فروردین امسال میزان تقاضای شمش فولادی رقم ۳۳۸ هزار و ۲۰ تن بود، درحالی که میزان عرضه به ۱۷۰ هزار و ۲۸ تن رسید و حجم معامله هم رقم ۱۵۷ هزار و ۱۰ تن بود و بدین ترتیب بالغ بر ۵۰.۳ درصد از تقاضا پاسخ داده شد، ضمن اینکه ۹۲.۳ درصد از میزان عرضه مورد معامله قرار گرفت.

 انجمن تولید کنندگان فولاد ایران میزان شمش فولادی تولید شده در فروردین ۹۹ را به میزان دو میلیون و ۳۲۱ هزار تن اعلام کرد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال افزایش دو درصدی داشت.

اردیبهشت امسال و ۳۹.۹ درصد عرضه

فولاد سازان در اردیبهشت ۹۹ از مجموع ۶۸۸ هزار و ۴۰۰ تن تقاضای شمش، بالغ بر ۲۷۵ هزار و ۲۰۰ تن عرضه شد که ۳۹.۹ درصد را پاسخ دادند که از این میزان هم ۱۸۵ هزار و ۲۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت.به عبارتی ۶۷.۲ درصد معامله انجام شد.

انجمن تولید کنندگان فولاد ایران آمار تولید دو ماهه شمش را رقم چهارمیلیون و ۶۹۷ هزارتن ثبت کرد که در مقایسه با دو ماهه پارسال رشد چهار درصدی داشت.

خرداد ماه بالاترین میزان تقاضا و پاسخگویی به ۴۴.۷درصدی 

بررسی وضعیت تقاضای پنج ماهه ۹۹ شمش فولاد در بورس کالا نشان می دهد، بیشترین میزان تقاضا مربوط به خرداد ماه با ۸۱۶ هزار و ۵۹۵ تن بود که در مقابل ۳۶۵ هزار و ۸۵ تن عرضه انجام شد و در واقع پاسخگویی به ۴۴.۷ درصد از تقاضا بود.ضمن اینکه مقایسه بین حجم معامله با میزان عرضه گویای تحقق ۹۵ درصدی است.

فولاد سازان در سه ماهه امسال هفت میلیون و ۱۳۵ هزار تن تولید شمش داشتند که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ رشد عملکرد سه درصدی داشتند.

تیر ماه و تامین ۶۳.۹ درصد تقاضا

شمش فولادی مورد تقاضا در تیرماه ۹۹ به رقم ۴۵۵ هزار و ۲۳۶ تن رسید و با عرضه ۲۹۰ هزار و ۹۲۱ تن،در واقع ۶۳.۹ درصد از تقاضا پاسخ داده شد و مقایسه میزان معامله با رقم عرضه شده گویای تحقق معامله ۷۵.۷ درصدی است.

چهارماهه امسال فولاد سازان میزان تولید شمش خود را به رقم ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تن رساندند که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ حاکی از افزایش ۹ درصدی است.  

مرداد ماه و افت ۴۴.۷ درصدی تقاضای شمش  

براساس امار مورد بررسی میزان تقاضای شمش فولادی در مرداد ماه نسبت به خرداد امسال ۴۴.۷ درصد افت داشت و به رقم ۳۶۵ هزار و ۴۱۵ تن رسید که ۲۶۰ هزار و ۱۹۵ تن آن عرضه شد که پاسخگویی به میزان ۷۱.۲ درصد را ثبت کرد.ضمن اینکه از مجموع شمش عرضه شده ۲۵۱ هزار و ۱۵ تن معامله شد که گویای تحقق ۹۶.۴ درصدی است.

 امسال قرار است حداقل ۳۰ میلیون تن شمش فولادی تولید شود که از این رقم انتظار می رود ۳۰ درصد به بازارهای صادراتی راه یابند.

منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: