۸۱۵۳
جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶
تعداد بازدید : ۶۵
تمام کارگران شاغل متقاضی بیمه باید در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

 تمام کارگران شاغل متقاضی بیمه باید در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

به گزارش فراتیتر، 13مهر ماه سال جاری بود که  رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5بهمن 1401را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

اکنون به دنبال اصلاحات قانون بیمه کارگران ساختمانی, سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای، اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به ادارات کل بیمه سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه که به تازگی ابلاغ شده است، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی و نیز نحوه شناسایی، پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی مشخص شده است که به شرح زیر است:

نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی (سهم کارفرمایی)

1- از تاریخ 1402/08/03 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل 25درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول خواهد شد.

2- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، معادل 10درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک و برای ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیک‌تر باشد) عمل می‌شود.

3 - ساخت و ساز مساجد، حسینیه ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی - آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرائی که متعاقباً به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد؛ از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می‌باشند.

4 - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور مطابق آیین نامه اجرایی که متعاقبا توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد؛ از پرداخت حق بیمه معاف هستند.

5 - طرح (پروژه) های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه هستند.

6 - صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله؛ شهرداری ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا واحدهای اجرایی مکلفند با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به ارائه گواهی واریز حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نمایند. لازم به ذکر است صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب بدهی که از سوی واحدهای اجرایی سازمان صادر می‌گردد، خواهد بود»

تقسیط حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات از جمله اسناد مالکیت ملک مورد نظر و اخذ تضامین (ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته) امکان‌پذیر خواهد بود.

7 - در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می‌گردند، در اینگونه موارد چنانچه تاریخ قطعیت رای کمیسیونهای مذکور پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مصوب 1402(1402/08/03) باشد ملاک محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، بر اساس قانون اخیرالذکر مندرج در بند (1) این بخشنامه خواهد بود.

8 - در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (2) ماده (2) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 صادر کند.

9 - در اجرای بند «3» دو هزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ 1402/06/14 هیأت مدیره و با توجه به جلسه مشترک مورخ 1402/05/10 با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و نمایندگان تشکل‌های صنفی ذیربط و توافقات انجام شده (پیوست)، ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی، از تاریخ 1402/07/01 به شرح جدول ذیل اصلاح و مبنای دریافت حق بیمه بیمه شدگان کارگر ساختمانی و ارائه تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

نحوه شناسایی، پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی

فصل چهارم از بخشنامه تنقیحی کارگران ساختمانی مربوط به نحوه شناسایی، نام نویسی، فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی، حذف و مقررات ذیل تحت عنوان «فصل چهارم» با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1402/06/22 مجلس شورای اسلامی جایگزین آن می‌شود:

الف - شناسائی و پذیرش:

1 - 4 - در اجرای بند (ح) قانون اصلاح ماده (5) قانون یاد شده، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند و معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، سازمان مکلف است کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار دهد.

ادارات کل استان‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند، تا میزان درآمدهای ناشی از حق بیمه سهم کارفرمائی کارگران ساختمانی را به تفکیک به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند تا متناسب با درآمدهای این قانون نسبت به پالایش، ساماندهی تداوم پوشش بیمه‌ای و در صورت کفاف درآمدهای حق بیمه نسبت به تحت پوشش قرار دادن کارگران جدید واجد شرایط در حرفه ساختمانی اقدام لازم به عمل آید.

تذکر: مسئولیت رعایت بند (ح) قانون یاد شده با مدیران کل استان‌ها و سرپرستان بلافصل می‌باشد.

2 – 4 - تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به منظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، در ابتدا می‌بایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

3 - 4 - کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می‌توانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ثبت نام در سامانه کارگران ساختمانی، جهت تعیین وضعیت بیمه‌ای خود (بدون محدودیت استان‌/ شهر صادرکننده کارت مهارت فنی) به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آن‌ها اقدام گردد.

4- 4- اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور (شاغل در کارهای ساختمانی) با بکارگیری سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبارسنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.

5- 4- آن دسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آن‌ها در سامانه کارگران ساختمانی مورد بررسی و تائید نهایی قرار گرفته است، می‌بایست با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام در سامانه، پس از مراجعه به شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال، درخواست آنان توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به لحاظ وضعیت بیمه‌ای و همچنین احراز اشتغال، به شرح ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد:

1- 5- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می‌بایست با دریافت مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه مخاطب) و کارت مهارت فنی معتبر متقاضی و تطبیق آن‌ها با اطلاعات دریافتی از سامانه کارگران ساختمانی، نسبت به احراز هویت، بررسی اصالت کارت مهارت فنی و انطباق آن با جدول مشاغل ساختمانی و اطمینان از اینکه محل اشتغال اعلامی در محدوده شعبه قرار دارد، اقدام نماید.

2- 5- 4- متقاضی می‌بایست فرم درخواست کارگران ساختمانی و تعهدنامه (فرم شماره «1») مبنی بر اشتغال مستقیم در یکی از مشاغل ساختمانی وعدم پوشش نظام حمایتی خاص را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی تحویل نماید.

3- 5- 4- پس از کنترل فرم تکمیل شده شماره «1» توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی، می‌بایست نسبت به تصویربرداری و شناسه‌گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک متقاضی اقدام گردد.

4- 5- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می‌بایست اقدامات لازم را پیرامون مراحل در نظر گرفته شده در کارتابل پذیرش سیستم متمرکز کارگران ساختمانی از جمله بررسی ارتباطات بیمه ای، فعالیت‌های صنفی و تجاری (وضعیت کارفرمایی واحد صنفی از طریق استعلام در سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان)، بازرسی و توانائی انجام کار مطابق راهنمای کاربران سیستم مذکور معمول نماید.

5- 5- 4- به منظور احراز اشتغال متقاضی در مشاغل ساختمانی در کارگاه ساختمانی، می‌بایست اقدامات لازم جهت انجام بازرسی میدانی از محل اشتغال توسط بازرسین شعب و یا کارگزاری‌های رسمی سازمان مطابق قسمت «ج» این فصل صورت پذیرد.

6- 5- 4- متعاقب احراز اشتغال متقاضی در کارهای ساختمانی، واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب مکلفند نسبت به معرفی این دسته از افراد با تنظیم فرم شماره «2» به مراکز معاین (در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی) جهت انجام معاینات پزشکی اقدام نمایند.

پس از ایجاد تعامل فیمابین سیستم‌های مکانیزه کارگران ساختمانی و حوزه درمان، مراتب از طریق ارتباط سیستمی مورد اقدام قرار می‌گیرد که این امر متعاقباٌ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

7- 5- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است با دریافت فرم نتیجه انجام معاینات پزشکی، نسبت به تصویربرداری و شناسه‌گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که توانائی انجام کار متقاضی تائید گردد، می‌بایست با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی و نامنویسی، اقدام گردد.

درخصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی و یا فاقد توانایی انجام کار می‌باشند، شعب می‌بایست از پذیرش و نامنویسی آنان خودداری نماید.

8- 5- 4- در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی، حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی بوده، لیکن در خصوص توانایی انجام کار آنان (بیمه شدگان قبل از سال 1394) توسط پزشک معاین اظهارنظر نشده است، در صورت احراز و تایید اشتغال بکار آنان (گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی) پذیرش و نامنویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود، بدیهی است پذیرش درخواست از کارافتادگی کلی این قبیل افراد بر اساس نوع بیماری اولیه که منجر به از کارافتادگی کلی گردیده، موضوعیت نخواهد داشت.

9- 5- 4 - در کلیه مواردی که به دلایلی از جمله نتایج بررسی در سامانه کارگران ساختمانی، داشتن ارتباط بیمه‌ای فعال غیرکارگر ساختمانی، فعالیت‌های صنفی و تجاری، عدم احراز اشتغال بر اساس بازرسی میدانی، عدم توانائی انجام کار در حرفه ساختمانی و… پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی امکان‌پذیر نیست؛ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است فرایند پذیرش را متوقف و مراتب را با ذکر دلیل مربوطه به متقاضی اعلام نماید.

10 - 5- 4- ملاک تاریخ شروع بیمه‌پردازی جهت بیمه شدگان کارگران ساختمانی، تاریخ نامنویسی مرتبط با ثبت فرم شماره «1» اخیر در دبیرخانه شعبه می‌باشد.

ب. بازرسی:

6 - 4 - واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی موظف است متعاقب نام‌نویسی و بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال بکار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک بار و حسب ضرورت بصورت موردی اقدام نماید.

7 - 4 - به منظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی، کارگران ذی ربط می‌بایست نسبت به اعلام تغییرات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت خود، جهت ثبت در سیستم اقدام نمایند. (فرم شماره پنج) بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگی‌های لازم امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار بیمه شدگان کارگر ساختمانی از طریق سامانه‌های غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

8 - 4 - بازرسین منتخب واحدهای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در خصوص اشتغال بکار کارگران ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال نمایند.

تذکر: بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی (با صدور احکام) و کارگزاری‌های رسمی سازمان انجام خواهد شد.

9 - 4 - انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال بکار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می‌بایست بصورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال بکار و یا عنداللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمه شده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز و اخذ امضا و اثر انگشت انجام گردد، لذا بررسی احراز اشتغال و یاعدم اشتغال بکار بصورت تلفنی از شخص بیمه شده‌/ متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت.

10- 4- در اجرای بند (و) قانون مصوب 1401/11/05 و با توجه به اینکه انجام بازرسی تحقیقی پیرامون شناسائی کارگران ساختمانی واقعی و احراز اشتغال بکار مستقیم آنان در مشاغل ساختمانی، فرآیندی مهم و کارآمد در کلیه مراحل پذیرش، ساماندهی و پالایش کارگران ساختمانی محسوب و از آنجائی که در صورت‌عدم تائید اشتغال بکار کارگران ساختمانی توسط بازرس، وضعیت آنان مختومه و فرآیند اعتراض، رسیدگی و خروج از پایگاه افراد مختومه شده، مستلزم طی مراحل متعددی در سطوح شعبه و اداره کل استان می‌باشد، بنابراین کیفیت گزارش بازرسی کارگران ساختمانی و در دسترس بودن مدارک، مستندات و مشاهدات بازرس از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از منابع سازمان، بازرسین کارگران ساختمانی مکلفند در خصوص کلیه بازرسی‌های تحقیقی، ضمن رعایت نکات ذیل، ابتدا نسبت به تکمیل چک لیست (فرم شماره 3) اقدام و پس از تنظیم گزارش بازرسی تحقیقی نتایج را در سیستم درج و در نهایت در پرونده الکترونیک بیمه شده بارگذاری نمایند.

1- 10- 4- درج مشخصات کارگر ساختمانی و کارت مهارت فنی

2- 10- 4- تعیین نوع بازرسی (پذیرش اولیه، موردی و دوره ای)

3- 10- 4 - اطلاعات دریافتی از محل اشتغال پیرامون بررسی نوع فعالیت انجام شده با نوع حرفه بیمه شده (از لحاظ سنخیت شغل با کارت مهارت فنی و مرحله کار در ساختمان) از لحاظ ماهیت پیمانکاری «ماده 38ق. ت. ا»، غیرپیمانکاری، مراکز دولتی یا غیردولتی و بررسی سایر استثنائات مربوطه (شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی و…)

4- 10- 4- بررسی و اخذ نظرات صاحبان کار، کارکنان شاغل در محل و همسایگان محل سکونت در خصوص کارگر ساختمانی (در صورت لزوم)

5- 10- 4- بررسی همه جانبه و درج اطلاعات سوابق حرفه‌ای اخیر کارگر ساختمانی

6- 10- 4- درج نتایج دو بازرسی قبلی کارگر ساختمانی

7- 10- 4- درج اطلاعات و امضاء بازرس‌/ بازرسین

توجه: بدیهی است پس از طراحی نرم‌افزار مربوطه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، اخذ فرم چک لیست حاوی برخی اطلاعات از جمله مشخصات کارگر ساختمانی، نوع بازرسی، محل اشتغال، نتایج دو بازرسی قبلی از سیستم امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن اینکه پس از درج و تائید اطلاعات باقیمانده در سیستم توسط بازرس، نسخه الکترونیک چک لیست مذکور بطور اتوماتیک در پرونده الکترونیک بیمه شده ذخیره و شناسه‌گذاری می‌گردد.

11- 4- به منظور جلوگیری از مشکلات آتی، واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت نمایند.

12- 4- رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همچنین در تنظیم و ارائه گزارش‌های نظارتی، الزامی می‌باشد.

13- 4- از آنجایی که هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت جلوگیری از استفاده من غیرحق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمه شدگان تبیین گردیده است، لذا تهیه گزارش‌های بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یاعدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی، مدنظر قرار گیرد و قطعا ارائه گزارش‌های بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور (میسر نشد، شناسایی نگردید و…)، اهداف سازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسی‌های دقیق‌تر را ایجاب می‌نماید.

14- 4 - به منظور فراهم‌سازی شرایط مطلوب جهت اخذ نتایج بهتر و سریع‌تر در روند اجرای این فرآیند، کلیه واحدهای اجرایی می‌بایست نسبت به بروزرسانی اطلاعات این گروه از بیمه شدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاری‌ها قرار دهند.

15- 4- با توجه به کوتاه بودن زمان اشتغال در برخی مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیت ذاتی کار، عملا احتمال اتمام زمان فعالیت بیمه شده در یک پروژه ساختمانی در زمان مراجعه بازرسین مربوطه و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمه شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت، لذا در اینگونه موارد پس از جمع آوری اطلاعات تکمیلی می‌بایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال بکار جدید، تا زمان حصول نتیجه قطعی در خصوص اشتغال یاعدم اشتغال بیمه شده در کارهای ساختمانی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

16- 4- چنانچه محل سکونت و اشتغال بکار بیمه شدگان کارگران ساختمانی در برخی موارد به دلیل ماهیت شغل (خارج از استان محل بیمه پردازی) تغییر می‌نماید و این موضوع احیاناً مشکلاتی را جهت تداوم بیمه‌پردازی آنان به وجود می‌آورد، لذا به منظور تسهیل در انجام امور بیمه‌ای این طیف از بیمه شدگان با وضعیت بیمه‌ای فعال، نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استان‌ها مراتب پس از طراحی نرم‌افزار مربوطه، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

17- 4- ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق‌عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد و بیمه شده در این ایام مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌باشد.

18– 4- به منظور حسن انجام کار و ارتقاء کیفیت بازرسی‌های تحقیقی به عمل آمده، روسا و کارشناسان نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استان‌ها موظفند در بازدیدهای ادواری از شعب تابعه، بصورت تصادفی چند نمونه از بازرسی‌های انجام شده را به لحاظ تنظیم فرم چک لیست مذکور و همچنین ارزیابی کیفیت بازرسی‌های انجام شده توسط شعب و کارگزاری‌های رسمی مورد بررسی قرار دهند. بدیهی است این امر به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ادارات کل استان‌ها تلقی خواهد گردید.

19– 4- با عنایت به اهمیت بازرسی‌های تحقیقی صورت پذیرفته اعم از گزارشات شعبه و استان، متن گزارش لازم است با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق بوده و شرح فعالیت‌ها و اقدامات صورت پذیرفته که منتج به حصول نتیجه گردیده، در متن گزارش به شفافیت و وضوح، انشاء و از نوشتن عبارات کلی پرهیز شود.

20– 4- فرایند بازرسی میدانی کارگر ساختمانی با اظهارنظر رئیس‌/ معاون شعبه خاتمه یافته و ملاک عمل، نظر وی می‌باشد.

21- 4- در مواردی که محل اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عملکرد سایر شعب می‌باشد، واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه محل بیمه‌پردازی موظف است نسبت به ارجاع درخواست بازرسی به شعبه‌ای که محل اشتغال کارگر ساختمانی به آن مربوط می‌شود، اقدام نماید. لذا شعبه مقصد می‌بایست ضمن انجام بازرسی میدانی، بارگذاری فرم شماره (3) و گزارش بازرسی در پرونده الکترونیک و درج نظرات در سیستم، امکان ادامه فرایند را فراهم نماید.

ج. پالایش:

22- 4- در اجرای بند (و) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/11/05 مبنی بر اینکه استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع است و در خصوص دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و سایر موارد مشابه، در صورتی که توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (٪20) سهم کارفرمائی برای مدت مربوطه اقدام نماید، در غیراینصورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت‌عدم اشتغال، حذف می‌گردد.

تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اقدامات لازم به منظور وصول حق بیمه طبق ضوابط و مقررات جاری انجام می‌گیرد.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش‌های متنوع و حتی الامکان بصورت مستقیم بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد. بنابراین نحوه عمل در این راستا به شرح زیر تعیین می‌گردد.

23- 4- استفاده از سامانه کارگران ساختمانی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی

1 - 23- 4- اطلاعات کارگران ساختمانی فعال بطور متناوب و مکانیزه جهت بررسی و راستی آزمائی به سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حاوی پایگاه اطلاعات ایرانیان و…) ارسال و نتایج بررسی اعم از تائید یاعدم تائید (با ذکر علت) به سیستم کارگران ساختمانی شعبه تامین اجتماعی ذیربط منتقل می‌گردد

تذکر: مواردی که نتیجه راستی آزمائی در سامانه کارگران ساختمانی در این مرحله، مانع از ادامه رابطه بیمه‌ای کارگر ساختمانی باشند، از طریق پیامک به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌گردند.

2- 23- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است، پیرامون مواردی که نتیجه بررسی در سامانه، عدم تائید می‌باشند با توجه به علت‌عدم تائید، بررسی‌های تکمیلی در خصوص تعیین تاریخی که فرد کارگر ساختمانی نبوده معمول و از همان تاریخ نسبت به توقف ارتباط بیمه‌ای کارگر ساختمانی و سپس مطابق بند 4- 24- 4این بخشنامه اقدام نماید.

24- 4- اقدامات واحدهای اجرائی

1- 24- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی نسبت به انجام بازرسی میدانی دوره‌ای مطابق بند «ب» این فصل و همچنین پایش فعالیت‌های صنفی و تجاری آن‌ها اقدام نماید.

2- 24- 4- واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی موظف است متعاقب نام‌نویسی و بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون نسبت به بازبینی کلیه مدارک و مستندات پذیرش کارگران ساختمانی مطابق (فرم شماره شش) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت‌عدم وجود هر یک از مدارک مربوطه می‌بایست وفق مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم صورت پذیرد.

3- 24- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است، مواردی که نتیجه بازرسی میدانی و یا پایش فعالیت‌های صنفی و تجاری، عدم تائید اشتغال کارگر ساختمانی می‌باشد، نسبت به توقف ارتباط بیمه‌ای کارگر ساختمانی از تاریخ انجام بازرسی و یا شروع فعالیت صنفی و تجاری ذیربط و سپس مطابق 4- 24- 4این بخشنامه اقدام نماید.

4 - 24- 4 - استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است بنابراین در اینگونه موارد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می‌بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین دوره، محاسبه و اعلام مبلغ بدهی به بیمه شده اقدام نماید. لازم به ذکر است چنانچه مخاطب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بدهی نسبت به پرداخت حق بیمه موصوف اقدام نماید، سوابق دوره مربوطه لحاظ و در غیراینصورت می‌بایست نسبت به حذف سوابق مربوطه اقدام گردد.

ضمناً در خصوص کارگران شاغل در کارگاهها؛ رعایت مفاد تذکر ذیل بند 22- 4الزامی است.

5- 24- 4- آن دسته از افراد که بر اساس اطلاعات سامانه کارگران ساختمانی، پایش فعالیت‌های صنفی و تجاری و یا گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمه‌ای آنان مختومه می‌گردد، در صورت تمایل می‌توانند با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری نسبت به ادامه بیمه‌پردازی و بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.

6- 24- 4- کارگران ساختمانی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار می‌یابند و جهت آنان لیست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت می‌گردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت‌عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرایی مربوطه بهره‌مند گردند.

7- 24- 4- در خصوص آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند، شعب موظفند پس از اعلام نتایج مراکز معاین پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی و توانایی انجام کار، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره (بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه) اقدام و در صورت تایید، هر سه ماه یک بار جهت احراز اشتغال بکار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند.

د. اعتراض:

25- 4- فرآیند رسیدگی به اعتراض کارگر ساختمانی به نتیجه گزارش بازرسی میدانی

4- 25- 4- در اجرای بند (ط) قانون اصلاح ماده (5) مصوب140/11/05 چنانچه کارگر ساختمانی به توقف ارتباط بیمه کارگران ساختمانی معترض بوده و درخواست بررسی و پذیرش مجدد داشته باشد، می‌بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ توقف رابطه بیمه‌ای توسط سازمان، نسبت به تکمیل «فرم شماره (4)» و ارائه آن به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط اقدام نماید.

2- 25- 4- مسئول واحد یاد شده موظف است در خصوص تصویربرداری و شناسه‌گذاری فرم شماره (4) تکمیل شده در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک و همچنین ثبت درخواست انجام بازرسی دو نفره اقدام نماید.

3- 25- 4- بازرسی هائی که در فرآیند بررسی اعتراض کارگر ساختمانی انجام می‌شوند، می‌بایست توسط دو بازرس شعبه یکی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و دیگری به انتخاب رئیس شعبه و حداکثر ظرف دو هفته از زمان تخصیص بازرسی، انجام و نتیجه در سیستم درج و گزارش آن به بیمه شده اعلام گردد.

4- 25- 4- بازرسی‌های تائید شده توسط رئیس‌/ معاون شعبه مربوط به این بخش، می‌بایست توسط اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان ذیربط بر اساس مدارک و مستندات بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در سیستم اظهارنظر گردد. بدیهی است ملاک عمل، نظر رئیس اداره یاد شده خواهد بود.

5- 25- 4 - چنانچه کارگر ساختمانی به نتیجه بازرسی میدانی اولیه (بدوی) به عمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان در راستای اعتراض اول، مجدداً معترض باشد، می‌بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ بازرسی اخیر، اعتراض خود را ضمن تکمیل «فرم شماره (4)» به شعبه ذیربط ارائه نماید و متعاقب آن می‌بایست بازرسی تحقیقی میدانی و بررسی همه جانبه (تجدیدنظر) صورت پذیرفته و نتیجه به بیمه شده اعلام گردد.

ه. پرداخت و گردش حساب:

26- 4- حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل ٪7 دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی می‌بایست راساً حق بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید.

27- 4- بمنظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و احقاق حقوق بیمه شدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تایید اشتغال بکار، در فاصله زمانی شش ماه قبل از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود.

28- 4- از آنجایی که مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه لغایت آخرین روز ماه بعد می‌باشد لذا در صورت‌عدم پرداخت حق بیمه مربوطه ظرف مهلت مذکور به ترتیب ذیل عمل می‌گردد:

1 - 28- 4- چنانچه مراجعه ظرف شش ماه پس از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، محاسبه و وصول حق بیمه معوق بر اساس گردش حساب به همراه جرائم متعلقه ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به شرط پوشش بازرسی اشتغال بکار تایید شده، بلامانع خواهد بود.

2 - 28- 4- در صورتی که تاریخ مراجعه بعد از شش ماه از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، تداوم بیمه‌پردازی وی در صورت احراز کامل اشتغال در کارهای ساختمانی در قالب بیمه کارگران ساختمانی تابع ضوابط و شرایط حاکم بر پذیرش متقاضی جدید خواهد بود.

و. کارگزاری:

29- 4- در راستای وظایف محوله و به جهت کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاری‌های رسمی نیز موظفند با هماهنگی شعبه ذی ربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه وفق ضوابط اقدام نماید.

تذکر1: به دلیل حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در راستای اجرای این فرآیند، لازم است در انتخاب فرد یا افراد مذکور، شاخص‌هایی از قبیل تعهد، توانمندی، مسئولیت پذیری، تجربه، صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.

تذکر2: انجام کلیه اقدامات از جمله اخذ تاییدیه حراست، انعقاد قرارداد، اخذ رمز و کد کاربری، صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در راستای به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرآیند، از سوی کارگزاری مربوطه الزامی می‌باشد.

30- 4- واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی شعبه می‌بایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی، مطابق برنامه ریزی مدون و بر اساس ضوابط موجود، درخواست‌های بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمه شدگان مربوطه از طریق سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به مسئول کارگزاری ذی ربط ارجاع نماید. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری می‌باشند تفکیک فهرست مذکور می‌بایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد.

تذکر: تعداد فرم‌های درخواست بررسی و شناسایی از سوی شعبه در طول یک هفته برای هر نفر حداکثر 30درخواست تعیین می‌گردد.

31- 4- کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت «چهار روز کاری» پس از دریافت فرم‌های درخواست بررسی و شناسایی، نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال بکار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان، از محل اشتغال بکار، نحوه انجام فعالیت و شرح آن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات، اقدام نتیجه گزارش‌های ذی ربط را پس از ثبت در سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به همراه سایر مدارک و مستندات، طبق فرم اخذ شده از سیستم مذکور و درج مهر مسئول کارگزاری جهت بررسی و تایید نهایی به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی شعبه ارسال نماید.

32- 4- کلیه کارگزاری‌های رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نظارت‌های ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال بکار، طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال، شماره پروانه ساختمان و… انجام دهند.

33- 4- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب می‌بایست تمهیدات لازم را به منظور بررسی صحت و سقم گزارش‌های ارسالی از سوی کارگزاری ها، توسط بازرسین منتخب (همکاران سازمانی) پیش بینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی مجدد حداقل ٪10 از گزارش‌های بازرسی تحقیقی ارائه شده بصورت تصادفی (در طول هر دوره بازرسی انجام شده)، جهت احراز اشتغال متقاضیان ذی ربط قبل از تاییدیه پرداخت حق الزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد.

34- 4- پرداخت حق الزحمه اجرای فرآیند بازرسی تحقیقی از طریق کارگزاری رسمی به ازای ارائه هر گزارش به شعبه، صرفا پس از تایید مسئول نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و رییس شعبه و بر اساس مصوبه‌های شماره 1100/94/2815 مورخ 1394/09/07 و شماره 1100/94/328 مورخ 1394/10/17 هیات مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تذکر: صرفاً آن دسته از گزارش‌های بازرسی تحقیقی که ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه، وضعیت قطعی اشتغال (تایید) و یاعدم اشتغال (عدم تایید) بیمه شده در کارهای ساختمانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

35- 4- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی یا عمدی، سوء استفاده و یا تخلف احتمالی کارگزاری مربوطه و نیزعدم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای این فرآیند، سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری ذی ربط به جبران خسارات و هزینه‌های احتمالی، نسبت به اعمال مجازات‌های تعیین شده طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌های رسمی سازمان با پیشنهاد دفتر امور کارگزاری‌ها به ستاد صدور جواز کارگزاری‌ها اقدام خواهد نمود.

ز. سایر موارد:

36 - 4- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمانی که تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 قرار نگرفته اند، مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد.

37- 4- به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/08/21 کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی (دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی) اعم از ایجاد یا توسعه بنا و تخریب مربوط به آن بترتیب مندرج در قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در خصوص معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستور اداری شماره 5010/93/01 مورخ 1393/01/05 مشترک حوزه معاونت‌های بیمه‌ای و درمان خواهد بود.

38- 4- نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فی مابین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت می‌پذیرد.

39- 4- احتساب سابقه بیمه‌پردازی برای کارگران ساختمانی جهت ایامی خواهد بود که بیمه شده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید.

 40- 4- ادارات کل استا ن‌ها موظفند، نسبت به ارسال کلیه آمارهای مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به صورت هر سه ماه یک بار (سه ماهه اول؛ اسفند، فروردین و اردیبهشت، سه ماهه دوم؛ خرداد، تیر و مرداد، سه ماهه سوم؛ شهریور، مهر و آبان و سه ماهه چهارم؛ آذر، دی و بهمن) و صرفا مطابق فرمت Excel «پیوست» لغایت دهم ماه بعد به اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی اقدام نمایند.

41- 4- در خصوص ارسال آمار افراد مختومه شده بر اساس گزارشات بازرسی تایید نشده، بیمه شدگان کارگر ساختمانی که به علت بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و یاعدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و… ارتباط بیمه‌پردازی آنان خاتمه یافته است، جزء نفرات مختومه لحاظ نگردیده و می‌بایست از درج افراد مربوطه در فهرست نفرات مختومه شده خودداری به عمل آید.

42- 4- معاونت‌های بیمه ای، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت‌عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، افزایش مجموع عوارض تا معادل 30درصد و بصورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد جهت طی فرایند تصویب به هیات وزیران ارسال نمایند. همچنین در اجرای بند (ج) قانون یاد شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، اختصاص داده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

43- 4 - در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مدیران و مسئولین بلافصل کارکنان، مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط کارکنان خود در انجام وظایف محوله بوده و می‌بایست در خصوص عملکرد آنان پاسخگو باشند. ضمنا چنانچه اثبات شود همکاران ذیربط با اقدامات خود موجبات پذیرش کارگران غیرواقعی را فراهم نموده باشند، علاوه بر برخورد با همکاران خاطی با مدیران و سرپرستان مربوطه نیز که در کشف تخلف یا سوء استفاده احتمالی اهمال نموده باشند، مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.

44- 4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات نرم افزاری مربوط به تعامل مکانیزه با سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین توسعه سایر قابلیت‌های نرم افزاری سیستم کارگران ساختمانی را معمول نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب‌های انفرادی، امور بیمه شدگان، امور مالی و دفتر کارگزاری‌های رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده‌سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.

منبع: تسنیم
اخبار مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: